Villkor körjournal webbköp företag

Villkor för köp i webbshop – Företag
Omfattar även privatkundsköp av körjournal

 

Gäller från och med 2016-08-31
Axtech AB
E.A Rosengrens gata 4
421 31 Västra Frölunda
Telefon: +46 (0)31-558866
org.nr. 556661-3914

 

ALLMÄNT
Villkoren gäller för företagskunder som beställer varor i Axtechs webbshop och för webborder av elektroniska körjournaler. Axtech förbehåller sig rätten att ändra villkoren utan föregående avisering.

 

Betalning & leverans
Aktuella priser presenteras i SEK i webbshoppen. Om priset är med eller utan moms beror på om du valt att se information för företagskund eller privatkund.  Moms redovisas för alla produkter i varukorg och i kassan. Vi reserverar oss för skrivfel.

 

Vid beställning av elektroniska körjournaler sker betalning alltid mot faktura. Det gäller både företagskunder och privatkunder som beställer elektronisk körjournal. Fakturering sker vid leverans. I de fall då en 30 dagars prova-på-period tecknas, skickas en faktura först efter 30 dagar under förutsättning att avtalet ej sagts upp och GPS-enheten returnerats. Betalningsvillkor 30 dagar.

 

Vid köp av övriga produkter i webbshoppen sker betalning med betalkort via Payson. Axtech accepterar Master Card och VISA. Transaktioner genomförs säkert via vår samarbetspartner DIBS.

 

För kunder som beställt körjournal utan startkostnad för hårdvara med enbart månadskostnad på 149 kr/mån ex. moms kommer detta att faktureras kvartalsvis. Bindningstid för denna produkt är 12 månader. Därefter förnyas avtalet automatiskt med 12 månader om det inte sägs upp 30 dagar innan utgång.

 

För kunder som beställt körjournal med startkostnad för hårdvara (995 kr ex. moms) och driftsavgift 99 kr/mån ex moms, kommer hårdvara och första kvartalets drift att faktureras på första fakturan. Därefter faktureras månadsavgiften kvartalsvis. Bindningstid för produkten är 6 månader. Därefter kan abonnemanget sägas upp med 30 dagars varsel.

 

Axtech förbehåller sig rätten att i vissa fall ta en kreditupplysning och neka leverans, alternativt leverera mot postförskott i de fall kreditvärdigheten inte är godkänd. Kunden kommer i sådana fall att meddelas.

 

Prova på
Prova på-period gäller elektronisk körjournal under 30 dagar och är begränsat till maximalt 3 fordon per kund och konto. Efter 30 dagar, om enheterna inte sagts upp och returneras, faktureras de första tre månaderna för enheterna, med startdatum sista dagen på provperioden.

 

Försenad betalning
Betalning av faktura till företagskunder skall göras inom 30 dagar. Vid försenad betalning debiteras kund dröjsmålsränta på 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Axtech förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso, varvid lagstadgad inkassoavgift på för närvarande 180 kr tillkommer.

 

Leverans och frakt

Order

När du lagt en beställning i Axtechs webbshop får du inom kort ett mail som bekräftelse på att ordern emottagits. Du får då en preliminär leverantid. Om något är fel i beställningen bör du kontakta oss omedelbart via e-post: info@axtech.se. I de fall det behövs fler uppgifter kontaktar Axtech dig på den e-postadress du angett i ordern.

 

Frakt till företag görs med Företagspaket. Fraktkostnad tillkommer om inget annat överenskommits. Fraktkostnad redovisas i webbshoppens varukorg.

 

Frakt till privatpersoner som beställer körjournal sker via Postnord eller DHL och kan hämtas ut på respektive leverantörs uthämtningsställen.

 

Vid försändelser med lägre värde och med vikt under 500 gram kan brevförsändelse väljas. Observera att denna inte är spårbar och Axtech tar inte ansvar för transporten.

 

Leverans sker inom 5 dagar efter lagd order. Skulle avvikelser förekomma kontaktas kunden.

 

Om en försändelse kommer i retur på grund av att Axtech fått en felaktig adress, tar vi ut 249 kr ex moms som kompensation för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt 149 kr (SEK), som kompensation för hantering och omkostnader

 

Ej uthämtat paket räknas inte som retur eller uppsagt avtal.

 

Returrätt

Returrätt för företag
Med returrätt avses rätten för kunden att i enlighet med vad som anges i denna punkt returnera en produkt som ingår i Axtechs ordinarie sortiment utan att fel i produkt föreligger. Returrätt gäller när följande villkor är uppfyllda:
a) Kunden ska inom 14 arbetsdagar från leveransdagen informera Axtech om att kunden önskar returnera produkt.
b) Produkten ska returneras i obruten originalförpackning och vara väl förpackad i ytteremballage. Den ska även returneras i oanvänt skick med samtliga komponenter och tillbehör intakta samt fri från smuts, märkning och skador.

För körjournal gäller separata villkor – se nedan

 

Returrätt för Privatkund
Privatkund har rätt att ångra ett köp, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits, enligt Distansköpslagen. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Meddela per mail: info@redknows.se. Om en kund väljer att returnera varan, står kunden själv för frakt. För körjournal gäller separata villkor – se nedan.

 

Returrätt elektronisk körjournal
För både företag och privatkunder som beställer elektronisk körjournal gäller en prova-på-period i 30 dagar för upp till 3 körjournaler. Under den tiden har kunden rätt att installera och provköra GPS-enheterna. Returrätten gäller inom dessa 30 dagar. GPS-enheterna måste returneras i oskadat skick. Är GPS-enhet skadad eller obrukbar efter provkörning debiteras kunden 995 kr per skadad GPS-enhet. Till skada räknas även yttre åverkan såsom repor och egen märkning. Om provperioden avbryts och därmed inte övergår i ordinarie abonnemang, skall Axtech alltid kontaktas via mail: info@axtech.se.

 

Du kan avbeställa din order fram tills vi skickat den. Om vi har hunnit skicka den före avbeställning kommer leveransen att räknas som ej uthämtad och du debiteras med 249 kr för outlöst paket.

 

Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation eller retur av din beställning.

 

Reklamation & service
Vid alla typer av reklamationer, t ex skadad vara eller saknad vara i leveransen, ber vi dig kontakta Axtech på:

info@axtech.se eller på 031-55 88 66.

Behöver en produkt returneras skall Axtech först kontaktas och dokumentation om problemet skall skickas med returen.

Kunden skall alltid kontakta Axtechs serviceavdelning direkt eller via återförsäljaren, så fort som problem uppmärksammas för att Axtech snabbt skall kunna vidta åtgärd. Axtech har alltid en skyldighet att ta emot produkterna för påseende och reparation. Därefter returneras enheten alternativt byts ut till en ny vid behov enligt garanti. Har skada orsakats av kunden, kommer kunden att debiteras för reparationen.

Axtech kan inte ställas till svar för problem som orsakas av yttre faktorer som Axtech ej råder över (GSM-täckning, problematik med satelliter etc).

 

Uppsägning av avtal

Skall ske skriftligen till info@axtech.se, alt. Via brev till:
Axtech AB, E.A. Rosengrens gata 4, 421 31 Västra Frölunda

 

Uppsägning skall ske minst 30 dagar före avtalsperiodens utgång. Har faktura redan skickats ut för nästkommande kvartal, skall denna betalas

 

Då avtal upphör skall hyrda GPS-enheter returneras till Axtech inom 14 dagar. De enheter som inte returneras, eller om enheter är skadade, kommer Axtech att debitera motsvarande 995 kr per styck.

 

Garantier
Axtech bär ansvaret för att kundernas tjänster som är kopplade till den elektroniska körjournalen fungerar. Detta är under förutsättning att hårdvara har installerats på ett korrekt sätt och att ingen åverkan har skett.

 

Garanti på hårdvara levererad från Axtech är 24 månader.
Hårdvara (GPS-box) som ingår i hyresalternativ för elektronisk körjournal, byts ut vid eventuella problem.  All hårdvara (GPS-boxar och övriga produkter) som köps skall vid problem anmälas till vår serviceavdelning.

 

Vid behov av reparation skall Axtech alltid kontaktas innan enheter skickas in. En beskrivning av problemet skall skickas med i form av en servicerapport. Går de ej att reparera och omfattas av garanti, ersätts de med ny hårdvara.

 

Garanti omfattas inte av skador som orsakats av yttre förhållanden som Axtech inte råder över. Vid åverkan eller felaktig hantering står kunden själv för kostnaden för ny hårdvara. Detta gäller även om enheten tappas bort eller blir stulen.

 

Lagring av data

För våra körjournalskunder lagrar vi all data i 7 år enligt Bokföringslagen så länge som avtalet är aktivt. Detta görs på servrar i extern serverhall med separat backup. Vid uppsägning av avtal med Axtech upphör lagring av data på vår server. Dock har kunden möjlighet att själv hämta hem och lagra sin körjournalsdata. Information om detta ges vid uppsägning.

 

Kontraktsbrott
Båda parterna har rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan under särskilda omständigheter som medför kontraktsbrott.

 

Till särskilda omständigheter räknas upprepade förseningar av betalning av fakturor för drift eller vid upprepad åverkan av Axtechs hårdvara.

 

Kund äger rätt att säga upp avtalet om Axtech inte sköter sina åtaganden för drift eller om det finns upprepade återkommande fel i tjänsten. Till detta räknas inte händelser utom Axtechs kontroll, sk. force majeure. Till force majeure räknas händelser som ligger utanför Axtech påverkan, exempelvis störningar i telenätet, yttre påverkan som påverkar satelliterna och därmed stör GPS-mottagning. Axtech kommer att i den mån det finns möjlighet, att vara tydlig med information då det kan finnas störningar som påverkar kunderna.