Uppdatera programvara MiniFinder Multi

Till dig som ägare av MiniFinder Multi

 

En uppdatering av programvaran för MiniFinder Multi med programversion tidigare än V5.1.9 och  finns nu tillgänglig. Uppdateringen rekommenderas för alla användare.

 

Uppdatera programvara enligt följande

 

1) Tryck Standby på fjärrkontrollen och kontrollera att det hörs 2 pip från MiniFinder Multi.

 

2) Håll GEO-knappen på fjärrkontrollen intryckt. Kontrollera att direkt när GEO-knappen trycks ner blinkar den röda lysdioden på fjärrkontrollen 1 gång, fortsätt att hålla GEO-knappen intryckt tills den röda lysdioden på fjärrkontrollen lyser med fast sken. Släpp därefter GEO-knappen.

 

3) Uppdateringen tar 2-10 minuter och MiniFinder Multi startar om när den är klar.

 

4) Skicka SMS med texten Status till MiniFinder Multi. MiniFinder Multi skickar i retur ett SMS som avslutas med den aktuella programversionen. Kontrollera att den nu har programversion V5.1.8. SMSet måste skickas från en mobiltelefon som är inställd som larmmottagare på EZ-Start MiniFinder.

 

Vänliga hälsningar
redKnows

 

Nytt i programversion 5.1.9.

 

Förändringar i programvaran 5.1.9. är:

  • Snabbare respons vid tryck på fjärrkontrollen och utlösning av sensoringångarna.
  • Förbättrad stabilitet
  • Sensoringång 1 och 2 larmar varje gång sensoringången blir utlöst. (Man behöver ej larma av och på för att kunna få ett nytt sensorlarm.
  • Vid pålarmning med SMS-kommandot Senson när någon av sensoringångarna är i aktivt läge skickar Mini Finder Multi nu ett SMS för att varna att pålarmning ej är möjlig.

En utförligare beskrivning av uppdateringen finns här: Uppdatering programvara MiniFinder Multi