Skatteverket info

Vad Skatteverket säger om körjournaler

 

Om Skatteverket kommer och knackar på och vill titta över hur företaget använder sina bilar, är det viktigt att ha ordning på dokumentationen. Det gäller dels regler kring bilar för vilka man ej betalar förmånsvärde men även vid bedömning  av drivmedelsförmån. Risken är att företag och anställda skönstaxeras om detta inte skötts enligt Skatteverkets regler. Bevisbördan ligger på företaget och den anställde och då är en körjournal till mycket god hjälp.

 

Skatteverket belyser framför allt tre situationer då det är bra att ha en noggrant förd körjournal:

 

1. Kunna visa att bil som ej förmånsbeskattas endast körts ringa utanför tjänst, dvs.  max 100 mil/år eller vid max 10 tillfällen.
2. Har du drivmedelsförmån  skall du kunna visa hur mycket du kört i tjänsten.
3. Kör du mer än 3000 mil i tjänsten med din förmånsbil och kan visa det, får du sänkt förmånsvärde.

 

Godkänd av Skatteverket? 

redKnows elektroniska körjournal uppfyller Skatteverkets krav på hur en journal skall vara utformad. Skatteverket kräver inte körjournal enligt lag, men förordar att alla företag skall föra det, elektronisk eller inte, och har tydliga rekommendationer om vilka uppgifter som skall ingå. Skatteverket har alltså inte någon procedur för att godkänna elektroniska körjournaler och rekommenderar inte enskilda fabrikat.