Trängselskatt i körjournalen

Trängselskatt registreras i redknows körjournal

 

Nyhet! Nu kan du aktivera automatisk registrering av passager vid vägtull i redknows elektroniska körjournal. Alla svenska vägtullar samt sk. trängselskatt registreras automatiskt. Kontakta Axtech om du vill aktivera tjänsten i din körjournal. 4/2 2019