redKnows körjournaler blir TelliQ

redKnows körjournaler blir TelliQ

 

9/9 2019. Axtech har beslutat att sälja en del av verksamheten till det svenska företaget TelliQ AB. Axtech har under de senaste åren parallellt bedrivit verksamhet inom både elektroniska körjournaler och GPS-larm under varumärket redKnows. Från och med den 15 september kommer ansvaret för kunderna som använder redKnows körjournal att gå över till TelliQ. Läs mer, klicka här