Planerat underhåll av server söndag 19 juni

Planerat serverunderhåll söndag 19 juni

Från och med kl 12.00 söndag den 19 juni kommer vi att utföra ett planerat underhåll av vår server. Det innebär att kundkonton EJ kommer att kunna nås efter kl 12.00 fram till ca. 24.00 den dagen. Alla Körjournaler som används under tiden kommer att rapportera in kördatan i efterhand. MiniFinder GPS-trackers fungerar precis som vanligt med undantag att Livekartan i MiniFinder Live inte att kunna öppnas under denna tiden.

Vi beklagar besvär detta kan medföra. Underhåll av servern medför en fortsatt stabil och säker drift.

redKnows-teamet