Information om geofencelarm 1 sept

Information om Geofence-larm

 

2017-09-01.  Vi har fått under förmiddagen fått information från några kunder rörande falska geofencelarm. Detta uppstår ytterst sällan, men beror nästan uteslutande på yttre störningar kopplat till satelliterna eller väderfenomen, vilket kan påverka produkter med GPS. Störningarna brukar vara tillfälliga, och kan vara i upp emot 1 timma och påverkar i värsta fall någon enstaka GPS-tracker.

 

Skulle du få ett geofencelarm, ber vi dig vänta en stund. Kontakta sedan larmet några gånger med 5 minuters intervall för att kontrollera positionen. Kontrollera om den flyttar sig på ett ologiskt sätt och om den har hastighet. Kontrollera om enheten har spänning. Vid fortsatt misstanke, kontrollera att egendomen finns är den skall vara. Är egendomen flyttad, kontakta Polis och ge dem larmets senaste position.

 

Ring Axtech om ni har frågor och för mer information.

mvh/ redKnows-teamet.