Axtech ingår samarbetsavtal med branschorganisationen Geotec

Axtech ingår samarbetsavtal med Geotec för redKnows körjournaler.

 

2015-08-31. Axtech och branschorganisationen Geotec har tecknat samarbetsavtal för elektroniska körjournaler, till förmån för Geotecs medlemmar. Läs mer här!