Axtech har uppdaterat sin Personuppgiftshantering enligt GDPR, 2018-05-24

Axtech har uppdaterat avtal och Policies enligt GDPR.

Att Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25 maj 2018 och innebär stärkta krav på hur företag får behandla Personuppgifter är det nog ingen som har missat. Lagen förstärker skyddet för dig som privatperson.

 

Axtech har kompletterat och anpassat sina rutiner efter GDPR och vilket även innebär att våra kunder kommer att få information om och även vara tvungna att godkänna vissa avtal vid inloggning till sina användarkonton från och med den 25/5-18.  Våra kunder är välkomna att vända sig till oss för mer information. /Axtech AB