Allvarliga störningar i Tele 2s nät

Åtgärder efter störningar i Tele 2s nät, 31 jan

De allvarliga störningar som uppstod i Tele 2s nät under vecka 5 påverkade i viss mån redKnows körjournaler genom att en försening i adressuppslagningen uppstod för enstaka kunder. Detta är nu åtgärdat och adresserna återskapade.  4/2 2019