2014-08-31: Båtmotorstölderna fortsätter att öka

Båtmotorstölder fortsätter öka

2014-08-31. Båtmotorstölderna har ökat i Sverige under första delen av 2014. Larmtjänst rapporterar 1001 anmälda stölder under perioden. Undantag är Västra Götaland där stölderna minskat med 12%. Där arbetas det aktivt med stöldförebyggande åtgärder via Båtsamverkan sedan två år, vilket troligtvis påverkat.  Förebygg och skydda din båt genom att använda en kombination av stöldskydd såsom redknows spårsändare,godkända lås och genom att hälla extra koll via samverkan. Läs mer på larmtjänst hemsida och få fullständig statistik: Klicka här!