MultiPro Vägunderhåll

MultiPro – uppföljning av vägunderhåll

 

redKnows MultiPro är en Fleet management produkt specialiserad på att följa upp vägunderhåll för kommuner och entreprenörer. Med redknows MultiPro följer du upp snöröjning, sandning, saltning, sopning m.m. via GPS.

 

Översikt över utförda arbetsmoment
Med MultiPro ser du i realtid via GPS var fordonen befinner sig och vilket arbetsmoment som utförs just nu. Färg skiftas på sträckorna om t.ex. snöröjning, halkbekämpning eller annat vägunderhåll pågår eller om fordonet färdas utan att arbeta. Du kan i efterhand följa upp alla sträckor och adresser där arbete utförts och får därmed tydliga faktureringsunderlag. Även vid klagomål kan ansvariga enkelt se och visa att halkbekämpning faktiskt utförts på den platsen och vid vilken tidpunkt arbetet gjorts.

 

Stöldskydd och  kontroll över användandet
Du får ökad säkerhet och kontroll över fordonsparken även när den är parkerad, då du alltid ser var fordonen befinner sig och kan följa dem på karta om de stjäls. Det finns även inbyggda funktioner som underlättar administration såsom servicerapportering, händelser, körrapport, tidspåminnelse m.m

 

Körklart vid leverans
Axtech försöker göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Före leverans förbereds och aktiveras ett webbaserat användarkonto för ert företag. På det kontot registreras alla enheter före leverans. Via detta kontot ni har översikt och hanterar era fordon. Det enda ni behöver göra när ni får leveransen från Axtech är att placera GPS-enheten i fordonet, koppla enheten till ström och logga in på användarkontot för att kunna följa fordonen!

 

Produkten är utvecklad av Axtech i Sverige och tillverkningen sker i Sverige. För att garantera kvalitet och funktion kalibreras och testas alla enheter innan de levereras från Axtech till våra kunder.

 

Funktioner:

dot Positionering – Alla fordons aktuella positioner ritas på karta på webbsida.
dot Arbetsuppföljning i realtid – Varje fordons sträcka färgkodas efter arbetsmoment.
dot Historik – Gå tillbaks och titta på varje enskilt fordons gjorda körningar.
dot Händelser – Specificerar händelse vid varje inrapporterad position, exempelvis snöröjning.
dot Servicepåminnelse – Få meddelande om när det är dags för service på enskilda fordon.
dot Tidspåminnelse – Få meddelande om fordon används utöver tillåten tid.
dot Körrapport – Visar tid samt sträckor för varje påbörjat och avslutat arbetsmoment.
dot Batterilarm – Larmar vid låg och bruten spänning på fordonets batteri.

 

Tilläggsfunktioner

Det finns möjlighet att skapa olika behörighetsnivåer, lägga till rfid-läsare för fordon med många förare, samt skapa rapporter utifrån företagets eller kommunens behov m.m
Axtech använder ESRIs kartor,  ArcGIS online vilket ger möjligheter för oss att skapa kartlager  för de kommuner som vill ha uppföljning av specifika händelser eller avvikelser.

 

VILL DU HA EN DEMO? Kontakta oss!

Maila till: info@axtech.se
Ring till: 031-55 88 66

 

 


 

vägunderhåll

 

 

Vi använder kartor från

EsriSverige