Lite om GPS och GSM

Lite om redKnows GPS och GSM

 

redKnowsprodukterna bygger på GPS/GSM/GPRS-teknik (se nedan). Via GPS bestäms redKnows MiniFinders position genom att kontakta satelliter som finns i omloppsbana kring jorden. Med hjälp av dessa räknas positionen ut genom flerpunktsmätning. Positionen kan sedan vidarebefordras via GSM-nätet som ett SMS eller via GPRS, sk. tracking.

 

GPS-sändaren som sitter i din redKnows kontaktar satelliterna och söker ut sin position efter avståndet till de satelliter den får kontakt med. Det krävs att den låser positioner ifrån minst 4 satelliter för att den skall ge en tillräckligt noggrann position. Positionen kan därefter skickas via SMS till din mobiltelefon eller via GPRS, beroende på vilken produkt du har. Positionerna från din MiniFinder tracker visas antingen på kartan i länken i SMS eller så kan du lägga in dem som Longitud/Latitud i kartverktyget på redknows.se. Lösningarna MiniFinder Live och redKnows Körjournal och LivePro Fleet får positioner skickade till separat karta på din inloggning (redknows EZ-start) via GPRS där de senast aktuella positionerna plottas ut.

 

GPS-Positionering av ditt larm sker med regelbundna intervaller efter det värde du själv valt. MiniFinder skickar SMS med aktuell position till din mobil då du begär det eller om det går ett larm. MiniFinder Live, redKnows Körjournal och LivePro Fleet skickar positionerna till karta på ditt konto, med jämna intervall via GPRS så fort den är i rörelse.

 

– GSM: (Globalt system för mobil kommunikation) Dvs. digital och trådlös telefoniteknik = mobitelefoni och SMS.

– GPRS:
 (General Packet Radio Services) En plattform för mobila datanätverkstjänster i GSM-nätverk. Via GPRS kan man kan överföra data till mobiltelefoner, servrar mm. I redKnows används GPRS då de senaste positionerna skickas till en server och visas på din redKnowsinloggning.

 

– GPS: (Global Positioning System), är det enda allmänt användbara systemet för satellitnavigering och drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. En uppsättning av mer än 24 satelliter är idag i drift, som ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position (longitud, latitud och altitud), oavsett väder, dag som natt och var som helst på jorden. Positionsbestämning med GPS bygger på avståndsmätning med triangulering från ett antal satelliter och kan position med en exakthet ner till ett par meter.