Legal/Integritetspolicy-redKnowsPlus_MiniFinder

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar mot Privatkunder

Uppdaterat 2018-05-21

 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från 25 maj 2018 och ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att kraven på hur företagen får behandla personuppgifter skärps. Axtech har anpassat sina interna rutiner efter GDPRs krav.

 

Axtech är Personuppgiftsansvarig gentemot de Kunder som registrerar och använder redKnows GPS-larm. Som kund måste du godkänna Axtechs hantering av dina personuppgifter innan du skapar ett konto. Är du tidigare kund är det viktigt att du läser igenom texten och bekräftar att du tagit del av den genom att godkänna den.

 

Inledning

Vid köp av redKnows GPS-larm behöver du registrera ett användarkonto på axtech.se. I Integritetspolicyn beskrivs vilka personuppgifter som sparas på användarkontot i samband med användande av tjänsten, varför vi behöver registrera uppgifterna samt hur du kan radera dem. Vi beskriver även vilka person-uppgifter som används vid kontakt med kundsupport. Informationen i Integritetspolicyn gäller både produkten redKnows Plus och produkten redKnows MiniFinder om inget annat anges.

De personuppgifter som registreras används av Axtech i syfte att uppfylla Kundavtalet. Axtech lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Axtech följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vid hantering av dina personuppgifter. Nedan får du mer information om vilka uppgifter vi sparar. Önskas en mer detaljerad redogörelse för uppgifterna går det bra att kontakta Axtech. Förordningen i sin helhet hittar du här: Dataskyddsförordningen


Hantering av personuppgifter för redKnows Plus och redKnows MiniFinder

 

1. Användarkontot

1.a. Registrering av användarkonto
När kunden startar upp sitt redKnows GPS-larm och för att få tillgång till dess spårningsfunktioner måste ett användarkonto registreras på axtech.se. Kontot är personligt.

Kunden skapar själv ett konto med användarnamn och lösenord. På kontot registreras personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, serienummer till larmet samt vilka inställningar enheten skall ha.

Innan positionsdata börjar visas måste en årsavgift erläggas. Transaktionen är krypterad och går via en etablerad betallösning. Inga kortuppgifter sparas hos Axtech.

Registrering av användaruppgifter är nödvändig för att kunden skall få tillgång till tjänsten med GPS-larmets funktioner, samt för identifiering av ägaren till användarkontot vid exempelvis supportärenden hos Axtech, Kundens försäkringsärenden eller vid stöld av egendomen.

 

1 b. Synkning mellan konto och enhet
För att larmfunktionerna skall kunna aktiveras måste larmets inställningar skickas från Axtechs server till enheten. Det ger kunden möjlighet att ta emot SMS från GPS-larmet till angivna mobilnummer. Inställningarna kan endast skickas från Kundens användarkonto på axtech.se.

Registrering av uppgifterna är nödvändig för att kunna leverera avtalad tjänst till kunden.

 

2. Nedladdning av redKnows app

Det går att ladda ner appar att använda till redKnows Plus och redKnows MiniFinder. Nedladdning av redKnows appar är valfritt. Via apparna kan kunden använda larmets funktioner. Det ligger inga ytterligare uppgifter i appen utöver de som finns registrerade på kundkontot.

RedKnows appar är ett komplement och påverkar inte funktionen av produkten. Appen kan raderas av kunden. I och med att appen raderas raderas inte kundkontot.

Att kunduppgifterna finns registrerade i appen är nödvändigt för att tjänsten i appen skall fungera.

 

3. Kund- och produktsupport

När en kund kontaktar Axtech för frågor om produkterna sker kommunikationen via telefon, e-mail eller personligt möte. Personuppgifterna som hanteras är kundens namn, telefonnummer samt uppgifter om kundens larm. Uppgifterna används i supportsyfte och sparas inte längre än nödvändigt för att lösa ärendet med eventuell uppföljning.

Att ha tillgång till uppgifterna är nödvändigt för att kunna och leverera avtalad tjänst till kunden.

 

4. Servicehantering

Supportärenden som rör ett misstänkt funktionsfel på produkt och som inte kan lösas via telefon eller e-mail kan skickas in per post till Axtechs serviceavdelning. Detta skall ske efter Kund varit i kontakt med Axtechs support och alltid med en bifogad servicerapport som beskriver problemet.

Kunduppgifterna registreras i en servicedatabas med ärendelogg samt kundinformation. När ärendet är avslutat, skickas enheten tillbaks till kunden. Loggen sparas i tre år, därefter raderas alla personliga uppgifter kopplade till produkten. Uppgifterna behövs för spårbarhet vid en eventuell uppföljning av ärendet.

Att ha tillgång till uppgifterna är nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet och leverera tjänsten till kunden.

 

5. Vem har tillgång till kundens personliga information?

Hantering av kundernas personuppgifter begränsas till de personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personer med behörighet att behandla personuppgifterna omfattas av ett sekretessavtal.

 

5. Lagring och borttagande av kunddata

Kunddata lagras på det personliga användarkontot så länge som tjänsten är aktiv. Kunden väljer själv när kunden vill avsluta tjänsten och kan då själv radera sitt konto. När användarkontot raderas är försvinner personlig data från Axtechs databas.

– Kunduppgifter såsom namn och e-mailadress sparas i marknadsföringsyfte i 12 månader.
– En transaktionslogg med verifikationer över inbetalda abonnemang sparas i bokföringssyfte enligt Bokföringslagen.

 

6. Information och marknadsföring

Axtech skickar ibland ut information till sina kunder och fd. kunder via e-mail/nyhetsbrev med nyheter eller erbjudanden. Även driftsinformation kan komma att skickas via e-mail. Kontaktuppgifterna delas aldrig ut till tredje part.Kunder och f.d. Kunder kan välja att tacka nej till marknadsföringsutskick från Axtech.

 

7. Underbiträden

För att Axtech skall kunna uppfylla avtalad tjänst gentemot sina kunder behöver företaget i vissa fall anlita andra företags tjänster, dessa kallas underbiträden. Exempel på detta är tjänster som rör GSM- och GPRS-trafik, karttjänst, sms-tjänst och serverhantering. Användandet av underbiträden är nödvändig för att kunna leverera avtalad tjänst till kunden.

 

8. Dina rättigheter

Som registrerad har Kunden rätt till kontroll över sina egna uppgifter. Kunden har rätt att få information från Axtech hur personuppgifterna behandlas. Kunden har rätt att få sina uppgifter rättade, raderade och har rätt till dataportabilitet, dvs. att flytta sina uppgifter. Vid misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk har kunden även rätt att anmäla överträdelse till Tillsynsmyndighet.

 

9. Mer information

Önskas mer information om hur Axtech hanterar Dina personuppgifter, kontakta:

Axtech AB
E A Rosengrens gata 4
421 31 Västra Frölunda
tel. 031-55 88 66
e-mail: info@axtech.se