Legal/Integritetspolicy-redKnows_SBX3

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvar mot Privatkunder SBX-3

 

Avtalet uppdaterades 2018-05-21

 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från 25 maj 2018 och ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att kraven på hur företagen får behandla personuppgifter skärps. Axtech har anpassat sina interna rutiner efter GDPRs krav.

 

Axtech är Personuppgiftsansvarig gentemot de Kunder som registrerar och använder redKnows GPS-larm. Det är viktigt att du som Kund läser igenom texten.

 

Inledning

 

Denna Integritetspolicy gäller för GPS-larmet redKnows SBX-3. Här beskrivs vilka personuppgifter som finns registrerade på Kundens användarkonto, samt vilka uppgifter som hanteras då Kunden tar kontakt med Axtech. Notera att SBX-3 är en produkt som inte säljs av Axtech AB sedan 2011. Axtech har inte heller möjlighet att utföra service på enheterna.

 

De personuppgifter som finns registrerade har som syfte att stödja tjänsten till larmet samt dess funktioner. Axtech lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part utan Kundens godkännande.

 

Axtech följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vid hantering av personuppgifter. Nedan får du mer information om vilka uppgifter vi sparar. Önskas en mer detaljerad redogörelse för uppgifterna går det bra att kontakta Axtech. Förordningen i sin helhet hittar du här: Dataskyddsförordningen

 

Hantering av personuppgifter för redKnows SBX-3

 

1. Användarkontot

När kunden startar upp sitt redKnows SBX-3 och registreras vanligtvis ett användarkonto på axtech.se.

Kunden skapar själv ett konto med användarnamn och lösenord. På kontot registreras personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, serienummer och telefonnummer till larmet samt vilka inställningar enheten skall ha.

 

Registrering av användaruppgifter görs för att kunden skall få tillgång till tjänsten med GPS-larmets funktioner, samt vid eventuella försäkringsärenden eller vid stöld av egendomen.

 

Synkning mellan konto och enhet

För att larmfunktionerna skall kunna aktiveras måste larmets inställningar skickas från Axtechs server till enheten. Det ger kunden möjlighet att ta emot SMS från GPS-larmet till angivna mobilnummer. Inställningarna kan endast skickas från Kundens användarkonto på axtech.se.

Registrering av uppgifterna är nödvändig för att kunna leverera tjänsten till kunden.

 

2. Registrering via SMS

Kunden kan även välja bort att skapa användarkontot. I de fallen sköter Kunden larmet oberoende av Axtechs server. I dessa fall görs registrering av kontot göra via SMS-kommandon från Kundens mobiltelefonen. Instruktioner finns i manualen.

 

3. Kund- och produktsupport

När en kund kontaktar Axtech med frågor om produkterna sker kommunikationen via telefon, e-mail eller personligt möte. Personuppgifterna som hanteras är kundens namn, telefonnummer samt uppgifter om kundens larm. Uppgifterna används i supportsyfte och sparas inte längre än nödvändigt för att lösa ärendet med eventuell uppföljning.

Att ha tillgång till uppgifterna är nödvändigt för att kunna leverera tjänsten till kunden.

 

4. Servicehantering

Axtech har ingen möjlighet att utföra teknisk service på redKnows SBX-3.

 

5. Vem har tillgång till kundens personliga information?

Hantering av kundernas personuppgifter begränsas till de personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personer med behörighet att behandla personuppgifterna omfattas av ett sekretessavtal.

 

6. Lagring och borttagande av kunddata

Kunden kan själv radera sina personuppgifter kopplade till larmet och databasen där användarkontot ligger genom att göra följande:
– Radera kunduppgifterna från användarkontot.
– Tag ut SIM-kort ur SBX-3
Det tömda kontot kan manuellt raderas av Axtech om kunden önskar.

 

7. Information och marknadsföring

Axtech kan komma att skicka ut information till sina kunder och fd. kunder via e-mail/nyhetsbrev med nyheter eller erbjudanden. Kontaktuppgifterna delas aldrig ut till tredje part. Kunder och f.d. Kunder kan välja att tacka nej till marknadsföringsutskick från Axtech.

 

8. Underbiträden

För att Axtech skall kunna uppfylla avtalad tjänst gentemot sina kunder behöver företaget i vissa fall anlita andra företags tjänster, dessa kallas underbiträden. Exempel på detta är tjänster som rör GSM- och GPRS-trafik, karttjänst, sms-tjänst och serverhantering. Användandet av underbiträden är nödvändig för att kunna leverera avtalad tjänst till kunden.

 

9. Dina rättigheter

Som registrerad har Kunden rätt till kontroll över sina egna uppgifter. Kunden har rätt att få information från Axtech hur personuppgifterna behandlas. Kunden har rätt att få sina uppgifter rättade, raderade och har rätt till dataportabilitet, dvs. att flytta sina uppgifter. Vid misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk har kunden även rätt att anmäla överträdelse till Tillsynsmyndighet.

 

10. Mer information

Önskas mer information om hur Axtech hanterar Dina personuppgifter, kontakta:

Axtech AB
E A Rosengrens gata 4
421 31 Västra Frölunda
tel. 031-55 88 66
e-mail: info@axtech.se