Legal/Användaravtal-redKnowsPlus

ANVÄNDARAVTAL

Information för privatpersoner vid köp av redKnows GPS-larm

Uppdaterat 2018-05-21

 

Gå till aktuellt avtal: 
A. Användaravtal redKnows Plus
B. Användaravtal redKnows MiniFinder-serien

 

A. Användaravtal redKnows Plus

 

Om produkten redKnows Plus

 

En redKnows Plus är ett abonnemangsbaserat larm med GPS utvecklat och tillverkat i Sverige av Axtech AB. Ett redKnows Plus-larm placeras i egendom du är rädd om och vill ha extra koll på. Du kan aktivera larm som löser ut om egendomen med ditt GPS-larm flyttas eller störs.

RedKnows Plus är online, dvs. uppkopplad via GPRS-nätet och uppdaterar automatiskt sin aktuella status till ditt användarkonto var 10:e minut. Du kan se larmets position och status via din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Via ett användarkonto eller app ändrar du inställningar och aktiverar/avaktiverar larmfunktionerna i GPS-larmet.

 

1. Detta får du med vid köp av redKnows Plus:

• redKnows Plus GPS-enhet
• SIM-kort från Tele2 (abonnemangskort dedikerat till din enhet som täcker trafik inom EU samt Norge)
• 12-voltskabel
• Snabbfäste
• Lock (vattenskydd IP66)

 

Larmet bör monteras med tillgång till extern strömkälla för bästa funktionalitet. Ett uppladdningsbart internbatteri med driftstid på ca 60 h sitter i enheten. Batteriet fungerar som backup om extern strömkälla kopplas bort.

 

2. Användarkonto

När du köpt din redKnows Plus behöver du gå in på axtech.se och registrera samt aktivera ett webbaserat användarkonto för att larmets tjänster skall fungera. Kontot är personligt och du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter.

 

För att aktivera användarkontot skall du:
Skapa ett konto med användarnamn och lösenord.
Lägga in serienummer för larmet.
Lägga in dina kontaktuppgifter.
Betala in årsavgiften.
Lägga in larmmottagare.
Skicka inställningarna.

 

På kontot kan du även:
Se och begära aktuell status för ditt larm.
Aktivera och avaktivera larm.
Justera inställningar för ditt larm.
Skapa underlag till ditt försäkringsbolag.

 

Din redKnows Plus-enhet aktiveras direkt när du betalt driftsabonnemanget och skickat inställningarna. Du får upp en statussida när du loggar in som ger dig en tydlig översikt över din redKnows Plus aktuella status och där du kan välja vilka larmfunktioner som skall vara aktiva.

 

Funktioner

Karta med aktuell position Larmfunktioner:
Status uppdateras var 10:e minut Geofencelarm (larm vid förflyttning)
Se om din redKnows Plus är online Vibrationslarm
Se vilka larm som är aktiverade / har löst ut Larm vid bruten extern spänning
Skicka ”track-kommando” som uppdaterar position Lågvoltslarm (extern spänning)
Aktivera/avaktivera larmen via knappar med touchfunktion SOS-larm, med SMS till valt mobilnummer
Välj mellan tre olika typer av kartor

 

3. Köp av produkten

Du köper redKnows Plus hos utvalda återförsäljare eller i webbshopp på axtech.se. Aktuella rek.prislista finns på axtech.se. Viss avvikelser kan finnas mellan olika återförsäljare.

 

4. Årsabonnemang

Ett årsabonnemang krävs för att funktionerna skall kunna aktiveras i din redKnows Plus. Det betalas på användarkontot med betalkort. Fyra veckor innan abonnemanget löper ut kommer du att få påminnelser om att Axtech snart kommer att dra en ny årsavgift och att det är dags se över om ett aktuellt kort ligger inlagt på användarkontot, alternativ avsluta tjänsten. Påminnelsen skickas via e-mail.

 

5. Uppsägning av tjänst

Uppsägning av tjänsten görs av dig som Kund genom att klicka på knappen ”radera konto” på användarkontot. Återstående tid på erlagt årsabonnemang återbetalas ej vid uppsägning av tjänsten.

 

6. Försäkringsfördelar

Många försäkringsbolag ger dig fördelar på din försäkring när du har en redKnows Plus installerad i båt eller vissa fordon. Se uppdaterad lista över försäkringsbolagen på www.axtech.se.

 

7. Kundens ansvar

För att larmet skall fungera på ett korrekt sätt skall kunden följa de anvisningar som finns.

 

 

  • Larmet skall strömsättas
  • Årsavgiften måste betalas
  • Inte utsätta enheten för onödiga påfrestningar eller sänka ner den i vatten.
  • Kunden får inte ta bort frontpanelen på enheten
  • SIM-kortet som medföljer får inte bytas ut – då fungerar inte enheten.
  • SIM-kortet som medföljer får inte användas till andra tjänster eller produkter.
  • Larmet får inte användas utanför EU / EES utan att först rådgöra med Axtech.

 

Om Kunden har frågor runt funktion eller upptäcker att något felar med larmet eller tjänsten skall kunden kontakta Axtech för support.
Kunden ansvarar själv för bedömningen om redKnows Plus är lämplig i förhållande till Kundens behov.
Kunden ansvarar för sina inloggningsuppgifter samt att informationen på användarkontot är aktuell.

 

8. Axtechs ansvar

Axtech ansvarar för en driftssäker miljö och säker hantering av kunddata enligt tillämplig datalagstiftning.
Axtech tillhandahåller kostnadsfri svensktalande support till kunden.
Axtech ansvarar inte för störningar i larmets funktioner som påverkas av till följd av störningar i satellitsystem, GSM-nät eller beror på andra omständigheter som Axtech inte råder över.

 

9. Service & Support

Vid frågor om larmets funktionalitet, eller om Kunden upptäcker driftsstörning skall Axtech kontaktas.
I de fall larmet behöver skickas in till Axtech för översyn skall en servicerapport bifogas med information om problemet samt fullständiga kontaktuppgifter. Axtechs serviceavdelning beslutar om åtgärd.

 

10. Garanti

Garantitid på redKnows Plus är 2 år från inköpsdatum. I övrigt följs konsumentköplagen.  Garanti ges även till andrahandsägare inom garantitiden, under förutsättning att kvitto på första inköpsdatum kan uppvisas.

 

Kontaktinformation:
Axtech AB
E A Rosengrens gata 4
421 31 Västra Frölunda
tel. 031-55 88 66
e-mail. info@axtech.se

 

 

B. Användaravtal redKnows MiniFinder-serien

 

Om redKnows MiniFinder-serien

 

Informationen gäller redKnows MiniFinder, redKnows MiniFinder Live, redKnows MiniFinder Sensor, redKnows MiniFinder Multi.

 

RedKnows MiniFinder-serien är kontantkortslarm med GPS utvecklade och tillverkade i Sverige av Axtech AB. Ett redKnows MiniFinder-larm placeras i egendom du är rädd om och vill ha extra koll på. Du kan aktivera larm som löser ut om egendomen med ditt GPS-larm flyttas eller störs. Du kan se larmets position och status via din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Via ett användarkonto eller app ändrar du inställningar och aktiverar/avaktiverar larmfunktionerna i GPS-larmet.

 

Observera! RedKnows MiniFinder-serien tillverkas och säljs inte av Axtech längre. Punkten 1 i detta avtal gäller vid köp av nya produkter, från återförsäljare. Punkterna 2-10 gäller även för begagnade enheter.

 

1. Detta får du alltid med vid köp av en ny redKnows Minifinder:

 

• redKnows GPS-enhet
• SIM-kort
• 12-voltskabel
• Snabbfäste
• Lock (vattenskydd IP66)

• Fjärrkontroll

• Manual

 

Till MiniFinder Sensor och Multi:
• Sensorbox (Minifinder Sensor)
• Siren (MiniFInder Multi)

 

Larmet bör monteras med tillgång till extern strömkälla för bästa funktionalitet. Ett uppladdningsbart internbatteri med driftstid på ca 40 h sitter i enheten. Batteriet fungerar som backup om extern strömkälla kopplas bort.

 

2. Användarkonto

När du köpt din redKnows MiniFinder behöver du gå in på axtech.se och registrera samt aktivera ett webbaserat användarkonto för att larmets tjänster skall fungera. Kontot är personligt och du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter.

 

För att aktivera användarkontot skall du:
Registrera ett konto med användarnamn och lösenord.
Lägga in serienummer för larmet.
Lägga in dina kontaktuppgifter.
Lägga in larmmottagare.
Skicka inställningarna.

 

På kontot kan du även:
Justera inställningar för ditt larm.
Skapa underlag till ditt försäkringsbolag.
Endast MiniFinder Live: Se din MiniFinder Live på karta

 

Din redKnows MiniFinder är klar att börja användas när du skickat inställningarna från användarkontot. Du kommunicerar med larmet via din mobiltelefon.

 

Funktioner

 

Karta med aktuell position vid begäran Larmfunktioner:
SMS med larmets status vid begäran Geofencelarm (larm vid förflyttning)
Inbyggt backupbatteri Vibrationslarm
Aktivera/avaktivera larmen via SMS Larm vid bruten extern spänning
Aktivera/avaktivera larmen med fjärrkontroll Lågvoltslarm (extern spänning)
SOS-larm, med SMS till valt mobilnummer
Sensorlarm med siren – endast MiniFinder Sensor och Multi

 

Se användarmanual för mer information.

 

3. Köp av produkten

RedKnows-MiniFinderserien kan fortfarande handlas hos vissa återförsäljare.

 

4. Drift

redKnows MiniFinder kommunicerar med hjälp av ett kontantkort. Telenorkortet som medföljde vid försäljning skall fyllas på med pengar varje år för att fortsätta att fungera. I de fall ett annat SIM-kort sitter i enheten bör du kontakta operatören för att få mer information om villkoren. Byter du SIM-kort skall telefonnummer på användarkontot ändras och inställningarna skall skickas till larmet. Se manual för mer information.

 

5. Avslut av tjänst

Eftersom en redKnows MiniFinder används med kontantkort förbinder du dig inte till något tidsbundet avtal med Axtech. Önskar du radera användarkontot gör du det genom att klicka på knappen ”radera konto” på ditt användarkonto. Detta bör även göras om larmet byter ägare.

 

6. Försäkringsfördelar

Många försäkringsbolag ger dig fördelar på din försäkring när du har en redKnows Plus installerad i båt eller vissa fordon. Se uppdaterad lista över försäkringsbolagen på www.axtech.se.

 

7. Kundens ansvar

För att larmet skall fungera på ett korrekt sätt skall kunden följa de anvisningar som finns.

 

Larmet skall strömsättas
Inte utsätta enheten för onödiga påfrestningar eller sänka ner den i vatten.
Kunden får inte ta bort frontpanelen på enheten
SIM-kortet som medföljer skall sitt korrekt placerad i enheten.
Om SIM-kortet byts ut, skall instruktioner i manualen följas. Observera att kortet måste ha 2G.
Om larmet byter ägare skall larmet fabriksåterställas, se instruktioner i manual.
Larmet får inte användas utanför EU / EES utan att först rådgöra med Axtech.

 

Om Kunden har frågor runt funktion eller upptäcker att något felar med larmet eller tjänsten skall kunden kontakta Axtech för support.
Kunden ansvarar själv för bedömningen om redKnows MiniFinder är lämplig i förhållande till Kundens behov.
Kunden ansvarar för att SIM-kortet sköts på ett korrekt sätt.
Kunden ansvarar för sina inloggningsuppgifter samt att informationen på användarkontot är aktuell.

 

Mer information finns i användarmanualen.

 

8. Axtechs ansvar

Axtech ansvarar för en driftssäker miljö och säker hantering av kunddata enligt tillämplig datalagstiftning.
Axtech tillhandahåller kostnadsfri svensktalande support till kunden.
Axtech ansvarar inte för störningar i larmets funktioner som påverkas av till följd av störningar i satellitsystem, GSM-nät eller beror på andra omständigheter som Axtech inte råder över.

 

9. Service & Support

Vid frågor om larmets funktionalitet, eller om Kunden upptäcker driftsstörning skall Axtech kontaktas.
I de fall larmet behöver skickas in till Axtech för översyn skall en servicerapport bifogas med information om problemet samt fullständiga kontaktuppgifter. Axtechs serviceavdelning beslutar om åtgärd.

 

10. Garanti

Garantitid på redKnows Plus är 2 år från inköpsdatum av nya larm. I övrigt följs konsumentköplagen.
Garanti ges även till andrahandsägare inom garantitiden, under förutsättning att kvitto på första inköpsdatum kan uppvisas.

 

Kontaktinformation
Axtech AB
E A Rosengrens gata 4
421 31 Västra Frölunda
tel. 031-55 88 66
e-mail. info@axtech.se