Installation av redKnows

Installation av redKnows

 

Installation av redKnows MiniFinder GPS-tracker och Elektronisk körjournal är enkel och kan med fördel göras själv. Medföljande kabel ansluts till extern strömkälla, 6-30V DC. I snabbstart och manual som medföljer alla larm, finns en beskrivning över hur du går till väga med att installera och starta upp ditt larm. Har du köpt till sensorer eller relä till en redKnows MiniFinder Multi, skickas instruktioner för installationer av dessa med vid leveransen.

 

Till körjournal och fleet-produkter medföljer Installationsanvisning vid leverans.  Även dessa går bra att installera själv mot fordonets batteri.

 

Om du inte tar hand om installationen själv, tala med din återförsäljare som sålt larmet om vart du vänder dig med hjälp av installation i området. De redKnows-återförsäljare  som bistår med installation är markerade i återförsäljarlistan.

 

Tänk på! Eftersom våra produkter innehåller en GPS som vill komma i kontakt med satelliterna, skall du tänka på att inte placera GPS-boxen under metall.  För råd om placering kan du kontakta Axtech.

 

installation