Medlem i 1-Telematics Alliance

Axtech – en del av 1-Telematics Alliance

 

Axtech är sedan 2015 stolt medlem i 1-Telematics Alliance, en samarbetsallians för Europeiska företag inom fleet management. Alliansen startades i maj 2014.

 

1-Telematics Alliance  består av 16 företag från 16 olika länder i Europa som alla har väl etablerad verksamhet och specialisering inom telematik och fleet management (TFMS). Det gemensamma intresset för företagen och syftet med alliansen är att utbyta erfarenheter, att samverka och komplettera varandra för att skapa de bästa förutsättningar för våra respektive marknader och för våra kunder.

 

Vår kunskap tillsammans med våra allianspartners  gedigna erfarenheter och kunskaper om sina respektive marknader ger oss möjligheten att skapa:

 

  • De bästa telematiklösningarna
  • Bästa värde för kundens investerade pengar
  • Ett nätverk av installatörer och säljstöd med kontakter över hela Europa
  • Gemensamma erbjudanden över de Europeiska gränserna

 

Förtroende, integritet och kvalitet är värderingar som genomsyrar alliansen . Alla företag genomgår en noggrann granskning innan de nomineras och godkänns för att verifiera att de kommer att bidra till att vidhålla hög kvalitet nivå på utbytet i gruppen och för kunderna.

 

Läs mer om alliansen på www.1-telematics.com