Elektronisk körjournal fast installation

redKnows elektronisk körjournal – fast installation

 

Redknows elektronisk körjournal är en modern, enkel och prisvärd körjournal som uppfyller Skatteverkets rekommendationer.

 
Körjournalen är elektronisk, vilket betyder att all data överförs automatiskt  från den installerade GPS-enheten direkt till en server. Varje förare kan logga in på sin egen körjournal via en webbsida. Alla körningar presenteras i en lista med tid och adresser som kan sparas ned och skrivas ut. Det finns även möjlighet för administratör att  se bilarna i realtid på karta om det finns behov. Våra lösningar uppfyller PULs krav på integritetsskydd samt Skatteverkets riktlinjer.

 

För större företag och kommuner finns det även möjlighet att skapa behörighetsnivåer, lägga till rfid-läsare för bilar med många förare, samt skapa rapporter utifrån företagets behov m.m.

 

elektronisk körjournal

 

Varför elektronisk körjournal?

Det finns goda anledningar till att investera i elektroniska körjournaler:

 

1. Skatteverket 
En körjournal är viktig som underlag gentemot Skatteverket för att visa att företagets bilar använts och beskattats korrekt. Om företaget och de anställda inte betalar förmånsbeskattning skall företaget kunna visa att bilarna ej använts utanför tjänst utom de ramarna för vad Skatteverket tillåter, dvs. max 100 mil per år och/eller vid högst 10 tillfällen. Bevisbördan ligger på både företag och anställd, och om bilen körs mer än tillåtet blir båda parter förmånsbeskattade för detta. En elektronisk körjournal kan både skapa kunskap om detta i företaget och på ett enkelt sätt hjälpa till att visa att bilarna körs enligt Skatteverkets regler och därmed minska risken.

 

2. Spara tid & pengar
Minskat pappersarbete och enklare administration sparar tid för både förare och kontorspersonal och ökar korrektheten. Alla sträckor registreras och överförs automatiskt till ett webbgränssnitt. Du behöver inte tanka ur manuellt. Inga programinstallationer behövs.

 

3. Få korrekt ersättning
Kör man privat bil i jobbet försäkrar man sig om att få korrekt ersättning för körningarna genom att använda elektronisk körjournal. Inga sträckor riskeras att glömmas. Betalar du förmånsvärde för tjänstebil får du nedsatt förmånsvärde för bilen om den körs mer än 3000 mil / år i tjänsten.

 

Andra fördelar:

– Det hjälper företaget som har behov av översikt över bilarna att få koll på bilparken och kan hjälpa till att effektivisera och planera nyttjandet av fordonen.

– Behöver en anställd hjälp, kan bilen snabbt lokaliseras.

– Blir en bil stulen kan den snabbt lokaliseras på kartan.

– Körjournalen kan användas som underlag vid fakturering eftersom alla adresser, ärende och tid registreras.

 

Bindningstid?

Om du köper en redKnows körjournal har du ingen egentlig bindningstid. Som längst förbinder du dig under vår betalningsperiod som är tre månader. Sägs avtal upp före ny betalningsperiod registreras  gäller det.

 

I de fall vi avtalar om en hyrupplägg tillkommer dock bindningstid.

För mer information  kontakta Axtech.

 

VILL DU HA EN DEMO? Kontakta oss!

 

Maila till: info@axtech.se
Ring till: 031-558866

 

HANDLA DIREKT:

Läs mer

 

 

Vad kostar det?

 

redKnows elektronisk körjournal Bas
1995 kr (engångskostnad)
99 kr/månaden

 

redKnows elektronisk körjournal Plus+
Inklusive servicerapportering.
2495 kr (engångskostnad)
99 kr/månaden

 

Hantera körjournal i mobilen: 0 kr

 

Priser är ex moms och per körjournal
Kontakta Axtech för mer information

 

EIO_logo_CMYK    Medlem? Avtalspriser på Eiorabatt.se

 

Comfort  Medlem? Avtalspriser på Comfort.se

 

 

 

Vad säger Skatteverket?

Mer information finner du här!

 

Vad skall man tänka på som företagare? 

RedKnows elektronisk körjournal har inbyggt integritetsskydd, men ett företag skall alltid informera anställda och fack om anledningen till varför en elektronisk körjournal skall införas. Läs mer om Datainspektionens riktlinjer för integritetsskydd för den anställde vid användande av GPS:

 

Information om PUL och integritetsskydd – länk till Datainspektionen

 

 

 

LADDA NER MOBILVERSIONEN!

Körjournalen i mobilen eller surfplattan!

Ladda ner den mobila versionen av din redKnows körjournal genom att skanna QR-koden och spara ikonen på skrivbordet. Observera att detta är ett komplement till din körjournal du redan har och medför ingen extra kostnad.