redKnows engagemang

Nätverk och sociala engagemang

Nätverk, samarbete och socialt engagemang tycker vi på Axtech är en viktig del av vår verksamhet. Vi har under åren deltagit i flertalet projekt med våra produkter och vår kunskap. Vi anser att engagemang utanför företagets väggar dels ger oss insikt om saker som rör teknisk utveckling och marknad, men vi tycker även det är viktigt att bidra till andras engagemang i frågor som berör.

 

 

1-fleet-alliance_banner

 

Medlem i 1-Fleet Alliance

Axtech är specialiserade på GPS-tracking och fleet management, en marknad med hög utvecklingstakt. För att få de bästa möjligheterna för den egna utvecklingen och för våra kunder är det viktigt att omvärldsbevaka och nätverka.

 

Axtech är sedan 2015 stolt medlem i  1-Fleet alliance – en samarbetsallians för europeiska fleet managementföretag. Ett företag per land är representerat. Syftet med alliansen är att utbyta erfarenheter, att samverka och komplettera varandra för att skapa de bästa förutsättningar för våra respektive marknader och för våra kunder. Läs mer här! 

 

 

 

Välgörenhetsprojekt

 

sponsorbanner-se-120x60-2016-jpg
redKnows sponsrar Team Rynkeby
Team Rynkeby

Axtech sponsrar för andra året i rad det nordiska välgörenhetsprojektet
Team Rynkeby och Barncancerfonden. Team Rynkebys 38 välgörenhetsteam
samlar in pengar till Barncancerfonden under året och avslutar med att cykla
till Paris. Då finns redKnows naturligtvis med och visar var cyklisterna befinner
sig. Läs mer här!

 

 

 

Till Team Rynkeby och Barncancerfonden ger vi återkommande sponsring. Men vi väljer även ut andra projekt där vår GPS-tracking kan hjälpa till på ett bra sätt för att synliggöra och sprida information om de personliga insatserna.

 

everystep_gul_bild

 

Every Step Counts

Viktor engagerar sig för att samla in pengar för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Han kommer med start den 29 april att ensam vandra 3000 km från Norrköping i Sverige till Fisterra Spanien. Viktor har med sig en redKnows GPS-tracker och hans vandring kan därför följas på en karta. Läs mer här!